Copyright C 2008 - 2019 by Łukasz Jasiński   •   All Rights reserved   •   e-mail: spsarnowo@tlen.plPragniemy poinformować, iż Ośrodek Wychowania Przedszkolnego w Sarnowie w Gminie Lubraniec uzyskał dofinansowanie dla  projektu pt.:
"Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubraniec"
Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.02.00 Kształcenie Ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.01 Wychowanie przedszkolne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest od 1 lipca 2018 r. do 31 marca 2020 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 60 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i wprowadzenie dodatkowych zajęć (w tym bieżące funkcjonujące 12 miesięcy) w OWP w Zgłowiączce, Kłobi, Lubrańcu
i Sarnowie, na terenie Gminy Lubraniec w okresie od lipca 2018 r. do marca 2020 r.

Wartość projektu: 720  000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 612  000,00 zł
WYSIWYG Web Builder